appartement à louer 3 pièces - 79 m2 ANNONAY - 07

Ref : 1642
465 € /mois C.C.
[{'rang': 1, u'sheet': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_5_D36D982D-8E4E-4355-A421-8C024FA0BB14.jpg', u'v5icon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_10_D36D982D-8E4E-4355-A421-8C024FA0BB14.jpg', u'big': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_1_D36D982D-8E4E-4355-A421-8C024FA0BB14.jpg', u'list': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_6_D36D982D-8E4E-4355-A421-8C024FA0BB14.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_8_D36D982D-8E4E-4355-A421-8C024FA0BB14.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_11_D36D982D-8E4E-4355-A421-8C024FA0BB14.jpg', u'v5list': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_9_D36D982D-8E4E-4355-A421-8C024FA0BB14.jpg', u'icon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_7_D36D982D-8E4E-4355-A421-8C024FA0BB14.jpg'}, {'rang': 2, u'sheet': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_5_A0F44BA0-97F4-4475-A33E-6D9A1DBC1803.jpg', u'v5icon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_10_A0F44BA0-97F4-4475-A33E-6D9A1DBC1803.jpg', u'big': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_1_A0F44BA0-97F4-4475-A33E-6D9A1DBC1803.jpg', u'list': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_6_A0F44BA0-97F4-4475-A33E-6D9A1DBC1803.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_8_A0F44BA0-97F4-4475-A33E-6D9A1DBC1803.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_11_A0F44BA0-97F4-4475-A33E-6D9A1DBC1803.jpg', u'v5list': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_9_A0F44BA0-97F4-4475-A33E-6D9A1DBC1803.jpg', u'icon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_7_A0F44BA0-97F4-4475-A33E-6D9A1DBC1803.jpg'}, {'rang': 3, u'sheet': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_5_D25381BB-85F7-447D-BC43-7FB38D7F1735.jpg', u'v5icon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_10_D25381BB-85F7-447D-BC43-7FB38D7F1735.jpg', u'big': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_1_D25381BB-85F7-447D-BC43-7FB38D7F1735.jpg', u'list': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_6_D25381BB-85F7-447D-BC43-7FB38D7F1735.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_8_D25381BB-85F7-447D-BC43-7FB38D7F1735.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_11_D25381BB-85F7-447D-BC43-7FB38D7F1735.jpg', u'v5list': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_9_D25381BB-85F7-447D-BC43-7FB38D7F1735.jpg', u'icon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_7_D25381BB-85F7-447D-BC43-7FB38D7F1735.jpg'}, {'rang': 4, u'sheet': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_5_B2FBCF67-C09F-4D30-86B1-4D10F1EBC76C.jpg', u'v5icon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_10_B2FBCF67-C09F-4D30-86B1-4D10F1EBC76C.jpg', u'big': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_1_B2FBCF67-C09F-4D30-86B1-4D10F1EBC76C.jpg', u'list': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_6_B2FBCF67-C09F-4D30-86B1-4D10F1EBC76C.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_8_B2FBCF67-C09F-4D30-86B1-4D10F1EBC76C.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_11_B2FBCF67-C09F-4D30-86B1-4D10F1EBC76C.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_9_B2FBCF67-C09F-4D30-86B1-4D10F1EBC76C.jpg', u'icon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_7_B2FBCF67-C09F-4D30-86B1-4D10F1EBC76C.jpg'}, {'rang': 5, u'sheet': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_5_F6A98BEE-6678-4796-83AD-24BE1B3F55DC.jpg', u'v5icon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_10_F6A98BEE-6678-4796-83AD-24BE1B3F55DC.jpg', u'big': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_1_F6A98BEE-6678-4796-83AD-24BE1B3F55DC.jpg', u'list': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_6_F6A98BEE-6678-4796-83AD-24BE1B3F55DC.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_8_F6A98BEE-6678-4796-83AD-24BE1B3F55DC.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_11_F6A98BEE-6678-4796-83AD-24BE1B3F55DC.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_9_F6A98BEE-6678-4796-83AD-24BE1B3F55DC.jpg', u'icon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_7_F6A98BEE-6678-4796-83AD-24BE1B3F55DC.jpg'}, {'rang': 6, u'sheet': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_5_6341AEC9-EFAB-4944-B83E-351C68453757.jpg', u'v5icon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_10_6341AEC9-EFAB-4944-B83E-351C68453757.jpg', u'big': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_1_6341AEC9-EFAB-4944-B83E-351C68453757.jpg', u'list': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_6_6341AEC9-EFAB-4944-B83E-351C68453757.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_8_6341AEC9-EFAB-4944-B83E-351C68453757.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_11_6341AEC9-EFAB-4944-B83E-351C68453757.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_9_6341AEC9-EFAB-4944-B83E-351C68453757.jpg', u'icon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_7_6341AEC9-EFAB-4944-B83E-351C68453757.jpg'}, {'rang': 7, u'sheet': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_5_BA070A06-F381-4752-A48C-8FB79DD79563.jpg', u'v5icon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_10_BA070A06-F381-4752-A48C-8FB79DD79563.jpg', u'big': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_1_BA070A06-F381-4752-A48C-8FB79DD79563.jpg', u'list': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_6_BA070A06-F381-4752-A48C-8FB79DD79563.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_8_BA070A06-F381-4752-A48C-8FB79DD79563.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_11_BA070A06-F381-4752-A48C-8FB79DD79563.jpg', u'v5list': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_9_BA070A06-F381-4752-A48C-8FB79DD79563.jpg', u'icon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_7_BA070A06-F381-4752-A48C-8FB79DD79563.jpg'}, {'rang': 8, u'sheet': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_5_DF101496-E141-411A-BAD2-69F18569B4B7.jpg', u'v5icon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_10_DF101496-E141-411A-BAD2-69F18569B4B7.jpg', u'big': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_1_DF101496-E141-411A-BAD2-69F18569B4B7.jpg', u'list': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_6_DF101496-E141-411A-BAD2-69F18569B4B7.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_8_DF101496-E141-411A-BAD2-69F18569B4B7.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_11_DF101496-E141-411A-BAD2-69F18569B4B7.jpg', u'v5list': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_9_DF101496-E141-411A-BAD2-69F18569B4B7.jpg', u'icon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_7_DF101496-E141-411A-BAD2-69F18569B4B7.jpg'}, {'rang': 9, u'sheet': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_5_79A85B8F-2586-434E-BA88-AFF3EB71436F.jpg', u'v5icon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_10_79A85B8F-2586-434E-BA88-AFF3EB71436F.jpg', u'big': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_1_79A85B8F-2586-434E-BA88-AFF3EB71436F.jpg', u'list': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_6_79A85B8F-2586-434E-BA88-AFF3EB71436F.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_8_79A85B8F-2586-434E-BA88-AFF3EB71436F.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_11_79A85B8F-2586-434E-BA88-AFF3EB71436F.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_9_79A85B8F-2586-434E-BA88-AFF3EB71436F.jpg', u'icon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_7_79A85B8F-2586-434E-BA88-AFF3EB71436F.jpg'}, {'rang': 10, u'sheet': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_5_ED28304F-1872-4448-AE54-04F2A11CEF0C.jpg', u'v5icon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_10_ED28304F-1872-4448-AE54-04F2A11CEF0C.jpg', u'big': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_1_ED28304F-1872-4448-AE54-04F2A11CEF0C.jpg', u'list': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_6_ED28304F-1872-4448-AE54-04F2A11CEF0C.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_8_ED28304F-1872-4448-AE54-04F2A11CEF0C.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_11_ED28304F-1872-4448-AE54-04F2A11CEF0C.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_9_ED28304F-1872-4448-AE54-04F2A11CEF0C.jpg', u'icon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_7_ED28304F-1872-4448-AE54-04F2A11CEF0C.jpg'}, {'rang': 11, u'sheet': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_5_F00B97C0-47B5-427E-91DB-51D68F51C66B.jpg', u'v5icon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_10_F00B97C0-47B5-427E-91DB-51D68F51C66B.jpg', u'big': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_1_F00B97C0-47B5-427E-91DB-51D68F51C66B.jpg', u'list': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_6_F00B97C0-47B5-427E-91DB-51D68F51C66B.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_8_F00B97C0-47B5-427E-91DB-51D68F51C66B.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_11_F00B97C0-47B5-427E-91DB-51D68F51C66B.jpg', u'v5list': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_9_F00B97C0-47B5-427E-91DB-51D68F51C66B.jpg', u'icon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_7_F00B97C0-47B5-427E-91DB-51D68F51C66B.jpg'}, {'rang': 12, u'sheet': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_5_FBF3C5A5-1C0E-47AC-99CA-D6846D7FD580.jpg', u'v5icon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_10_FBF3C5A5-1C0E-47AC-99CA-D6846D7FD580.jpg', u'big': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_1_FBF3C5A5-1C0E-47AC-99CA-D6846D7FD580.jpg', u'list': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_6_FBF3C5A5-1C0E-47AC-99CA-D6846D7FD580.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_8_FBF3C5A5-1C0E-47AC-99CA-D6846D7FD580.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_11_FBF3C5A5-1C0E-47AC-99CA-D6846D7FD580.jpg', u'v5list': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_9_FBF3C5A5-1C0E-47AC-99CA-D6846D7FD580.jpg', u'icon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_7_FBF3C5A5-1C0E-47AC-99CA-D6846D7FD580.jpg'}, {'rang': 13, u'sheet': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_5_FFC8B391-93CD-43DE-9F89-7F0FE0B51770.jpg', u'v5icon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_10_FFC8B391-93CD-43DE-9F89-7F0FE0B51770.jpg', u'big': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_1_FFC8B391-93CD-43DE-9F89-7F0FE0B51770.jpg', u'list': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_6_FFC8B391-93CD-43DE-9F89-7F0FE0B51770.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_8_FFC8B391-93CD-43DE-9F89-7F0FE0B51770.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_11_FFC8B391-93CD-43DE-9F89-7F0FE0B51770.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_9_FFC8B391-93CD-43DE-9F89-7F0FE0B51770.jpg', u'icon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_7_FFC8B391-93CD-43DE-9F89-7F0FE0B51770.jpg'}, {'rang': 14, u'sheet': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_5_BA3E3DCD-F913-4F76-BC35-3CA7613A87ED.jpg', u'v5icon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_10_BA3E3DCD-F913-4F76-BC35-3CA7613A87ED.jpg', u'big': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_1_BA3E3DCD-F913-4F76-BC35-3CA7613A87ED.jpg', u'list': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_6_BA3E3DCD-F913-4F76-BC35-3CA7613A87ED.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_8_BA3E3DCD-F913-4F76-BC35-3CA7613A87ED.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_11_BA3E3DCD-F913-4F76-BC35-3CA7613A87ED.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_9_BA3E3DCD-F913-4F76-BC35-3CA7613A87ED.jpg', u'icon': u's3/202/3418/c21_202_3418_1642_7_BA3E3DCD-F913-4F76-BC35-3CA7613A87ED.jpg'}]
Appartement T3 à louer - 3 pièces - 79.0 m2 - ANNONAY - 07 - RHONE-ALPES - Century 21 Abita Immobilier
Appartement T3 à louer - 3 pièces - 79.0 m2 - ANNONAY - 07 - RHONE-ALPES - Century 21 Abita Immobilier
Appartement T3 à louer - 3 pièces - 79.0 m2 - ANNONAY - 07 - RHONE-ALPES - Century 21 Abita Immobilier
Appartement T3 à louer - 3 pièces - 79.0 m2 - ANNONAY - 07 - RHONE-ALPES - Century 21 Abita Immobilier
Appartement T3 à louer - 3 pièces - 79.0 m2 - ANNONAY - 07 - RHONE-ALPES - Century 21 Abita Immobilier
Appartement T3 à louer - 3 pièces - 79.0 m2 - ANNONAY - 07 - RHONE-ALPES - Century 21 Abita Immobilier
Appartement T3 à louer - 3 pièces - 79.0 m2 - ANNONAY - 07 - RHONE-ALPES - Century 21 Abita Immobilier
Appartement T3 à louer - 3 pièces - 79.0 m2 - ANNONAY - 07 - RHONE-ALPES - Century 21 Abita Immobilier
Appartement T3 à louer - 3 pièces - 79.0 m2 - ANNONAY - 07 - RHONE-ALPES - Century 21 Abita Immobilier
Appartement T3 à louer - 3 pièces - 79.0 m2 - ANNONAY - 07 - RHONE-ALPES - Century 21 Abita Immobilier
Appartement T3 à louer - 3 pièces - 79.0 m2 - ANNONAY - 07 - RHONE-ALPES - Century 21 Abita Immobilier
Appartement T3 à louer - 3 pièces - 79.0 m2 - ANNONAY - 07 - RHONE-ALPES - Century 21 Abita Immobilier
Appartement T3 à louer - 3 pièces - 79.0 m2 - ANNONAY - 07 - RHONE-ALPES - Century 21 Abita Immobilier
Appartement T3 à louer - 3 pièces - 79.0 m2 - ANNONAY - 07 - RHONE-ALPES - Century 21 Abita Immobilier
Exclusivité
Envoyer un message
Message
Envoyer ce bien à un ami

Description

ANNONAY - PROCHE HOPITAL - T2 BIS D'ENVIRON 79M² SITUE AU 2EME ETAGE

Cet appartement comprend une cuisine semi ouverte, meublée et équipée d'une plaque de cuisson, d'une hotte et d'un four, un spacieux salon/séjour, une chambre avec placard, une deuxième chambre en mezzanine, une salle de bains et un WC séparé.

LOYER : 450€/MOIS

Disponible immédiatement !

A découvrir dans votre agence Century 21 Abita Immobilier !

Localisation

Laissez-nous vos coordonnées pour obtenir la localisation

Avez-vous un bien à vendre ?
Envoyer
Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires.
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici.

Afficher sur la carte :

Demander la localisation

Vue globale

 • Surface totale : 79 m2
 • Surface habitable : 79 m2
 • Type d'appartement : T3
 • Nombre de pièces : 3
  • Entrée
  • Séjour
  • Chambre
  • Chambre
  • Cuisine
  • Salle d'eau
  • WC
 • Type de construction : Traditionnelle

Équipements

Général

 • Isolation : Murs et double vitrage
 • Chauffage : Individuel radiateur electricité
 • Eau chaude : Ballon électrique
 • Toiture : Tuile
 • Interphone

À savoir

 • Détail du loyer: 465 € /mois C.C.
 • dont provision pour charges : 15,00 €, soumise à régularisation annuelle

 • Honoraires charge locataire : 378 €

  dont :
  • Visite, constitution dossier, rédaction de bail : 141 €
  • Etablissement état des lieux : 237 €
 • Dépôt de garantie : 450 €

Les performances énergétiques

  bien.date_dep: 19 août 2021
  bien.dpe_indisponible: False
  bien.non_soumis_au_dpe: None
  bien.certificat_dep: True
  bien.certificat_ges: True
  bien.cle_exam: False
 
logement très performant
A
B
C
D
317
KWhEP/m2.an
18 *
kgCO2/m2.an
E
F
G
logement extrêmement
consommateur d'énergie
*Dont émissions de gaz à effet de serre
peu d'émissions de CO2
A
B
C
18 kgCO2/m2
.an
D
E
F
G
émissions de CO2 très importantes

Envoyer à un ami

Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires
Envoyer
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici. Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google Politique de confidentialité et Conditions d'utilisation

Envoyer un message :

Avez-vous un bien à vendre ?
Envoyer
Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires.
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici.

Créer votre alerte

Soyez le 1er informé sur les nouveaux biens correspondant à vos critères.

Rappel de vos critères de recherche :

Erreur dans les critères envoyés

Limite d'alertes atteinte

Cette alerte existe déjà

Cette alerte est déjà enregistrée pour cette adresse email. Vous continuerez à recevoir les biens correspondants à vos critères.

Une erreur est survenue

Merci de réessayer ultérieurement.

Votre alerte a été créée

Vous recevrez les biens correspondants à vos critères.

Nos agences proposent régulièrement des biens Comme celui que vous cherchez

Ne ratez pas une opportunité, On vous alerte en priorité !

Avez-vous un bien à vendre ?
Créer une alerte
Je souhaite être alerté
Voir les biens correspondants